Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku

JAS
výrobní družstvo
 


Začátky výroby dřevěných hraček ve Stráži nad Nežárkou časově spadají do období konce 2. světové války a jsou neodmyslitelně spojeny se jménem Františka Janoucha. Tento rodák z Mníšku u Jindřichova Hradce stál u zrodu zdejší hračkářské tradice, vtiskl strážským výrobkům jejich osobitý styl a patřil po dlouhé roky k rozhodujícím osobnostem, které ovlivňovali rozvoj firmy a zasloužili se o její dobrou pověst u nás i za hranicemi.
Pod hlavičkou výrobního družstva JAS se dělají dřevěné hračky ve Stráži nad Nežárkou od 6. srpna 1946. Během vývoje procházel JAS různými údobími, nevyhnuly se mu ani výkyvy a stagnace. Dokázal je ale překonávat. Od roku 1956 se zařadil mezi exportující firmy, a orientoval se zejména na západní trhy, kam vyvážel téměř veškerou svou hračkářskou produkci. Po transformaci, ke které došlo v roce 1992 mělo družstvo 140 podílníků
a zaměstnávalo 160 lidí - vedle Stráže také v provozovnách v Bechyni a Mirovicích. Hračky tvořily 95 procent celkové produkce. Kolekce hraček, převážně pro děti ve věku 2-6 let, zahrnovala kolem 350 druhů hraček.
Po roce 2004, kdy došlo k velkému poklesu odbytu nejen z důvodu importu dřevěných hraček vyráběných v Asii, ale i z důvodů zastaralé nabídky a stagnace vývoje. Družstvo JAS prochází další proměnou, kdy je počet zaměstnanců postupně redukován.
Dnes je družstvo zavedeným a známým výrobcem se
stabilizovanou pozicí na trhu a zásobuje hračkami a dalšími výrobky své produkce nejenom tuzemský trh, ale také trh 21 zemí světa.
Hračky JAS jsou velmi dobře známé pro svou kvalitu a trvanlivost a jsou často předávány z generace na generaci.
Za uplynulých 60 let svého působení získalo výrobní družstvo mnoho zkušeností a soustředí se na jednání se zákazníky jako dlouhodobými partnery, snaží se převyšovat jejich očekávání. Cílem je učinit zákazníky spokojenými a prostřednictvím hraček přinést úsměvy a spokojenost do roztomilých dětských tváří.
V nabídce naleznete široký sortiment tradičních tahacích hraček, ale i didaktické hračky, kasičky, vláčky, stavebnice, stojánky na tužky a různé drobnosti.
 

The production of toys in Stráž nad Nežárkou goes back to the to the end of WWII and will be forever linked with the name František Janouch. This Mníšek u Jindřichova Hradce native stood at the birth of the local toy tradition and gave the products from Stráž their very own distinctive style, and for a long time, was the decisive individual, who affected the company's development and was responsible for its good reputation here and abroad.
Wooden toys have been made in Stráž nad Nežárkou under the JAS label since August 6, 1946. In 4 years, the number of members had already rose to 50 from its original 20. The prod
uction of toys was gradually increasing. JAS underwent various periods, during its evolution, including fluctuation and stagnation. However, JAS was able to overcome them. Starting 1956, JAS became an exporting company and focused particularly on western markets, where almost all of its production was exported. After the transformation, which occurred in 1992, the cooperative had 140 shareholders and employed 160 people - in Stráž, Bechyně, and Mirovice. Toys manufacture made 95 percent of all production. The collection of toys, intended mainly for children ages 2 to 6, consisted of about 350 types of toys.
After year 2004, when sales plummeted due to the import of wooden toys made in Asia as well as to outdated selection and stagnation in development, JAS cooperative is undergoing further changes, where the number of employees is being gradually reduced.
Today, the cooperative is a well-established and renowned manufacturer with a stable position on the market and supplies toys and other wooden products not only to the domestic market, but also to the markets of 21 countries in the world.
JAS toys are well known for their outstanding quality and durability, they are very often handed-down from generation to generation.
We have acquired quite a lot of experience over the past 60 years, thus we focus on negotiating with customers as a long-term partner, and we endeavor to surpass their expectations.
Beside quality toys, we would like to create nice memories for children, which bring smiles and satisfaction to their precious faces.

 
TOPlist

 

 Webmaster