Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Demografie - vývoj počtu dětí v ČR

Česká republika má mít v polovině 21. století pouze 7 829 000 obyvatel, z nichž téměř 40 procent bude starších šedesáti let. Věkový průměr obyvatelstva se zvýší ze současných 38 let na 53,3 let. K těmto údajům dospěla nejnovější prognóza populační komise OSN.
Na světě je jen 18 zemí, kde dochází přirozenou cestou k úbytku obyvatelstva.
V Evropě se bude tento úbytek zrychlovat a proto evropskou populaci postihne výrazné stárnutí.
 

Graf znázorňuje přehled věkových struktur obyvatelstva ČR
 

1998

2030

počet osob v tisících počet osob v tisících


Z grafu je zřejmý předpokládaný úbytek skupin mladších 15 let skoro o třetinu a tedy i menší množství potenciálních zákazníků hračkářských firem. Nastane tedy velká konkurence v boji o zákazníka, která povede k zkvalitnění hraček a hledání nových nápadů a konstrukcí výrobků.

 

V tabulce je zobrazen skutečný počet ( v tisících) dětí v jednotlivých věkových skupinách.
Tento údaj je zajímavý z hlediska zaměření prodeje různých výrobků na věkovou skupinu a odhad možných zájemců o konkrétní výrobek.

 

 

 
 
TOPlist

 

 Webmaster