Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Designérská soutěž - Hračka 2005

Český národní podnik, s.r.o. vyhlašuje za podpory Ministerstva kultury ČR designérskou soutěž pro rok 2005 na téma:

HRAČKY A DÁRKY PRO DĚTI - inspirace tradiční řemeslnou tvorbou

Tématem designérské soutěže pro rok 2005 jsou hračky a dárky pro děti . Zejména : hračky, hry, dekorace nebo dárky určené dětem, součástí návrhu může být i originální zabalení dárku – hračky .

Podmínkou je využití přírodních tradičních materiálů : dřeva, papíru, textilu apod. a rukodělných technologií se zaměřením na tradiční techniky lidové umělecké výroby a uměleckého řemesla, obojí v převažující míře.

Soutěž je určena pro výtvarníky, umělecké řemeslníky, studenty uměleckých škol a výrobce, občany ČR starší 15 let.

Součástí soutěžního návrhu je funkční vzorek výrobku v měřítku 1:1, dokumentace obsahující nejméně dvě barevné fotografie formátu 9 x 13 cm ( na kterých výrobek vyplňuje nejméně 3 plochy ) a vyplněná přihláška s čestným prohlášením.

Jedna osoba nebo skupina může přihlásit do soutěže více exponátů, které budou vyhodnocovány samostatně. Do soutěže lze přihlásit i kolekci, která bude posuzována vcelku. Vzhledem k zadání nebudou přijímány do soutěže exponáty, jejichž jakýkoli rozměr přesáhne cca 60 cm. Přihlašovaná práce nemůže být z plastů. Soutěžní návrhy musí být doručeny do 20. září 2005 do 15.00 hod. do sídla vyhlašovatele, a to včetně povinné dokumentace.

K posouzení soutěžních návrhů je sestavena externí odborná komise. Vyhodnocení proběhne nejpozději do 10.října 2005. Vítězné návrhy budou odměněny finančními částkami v celkové hodnotě 30.000 Kč.
Všechna rozhodnutí hodnotící komise jsou konečná a nenapadnutelná s vyloučením právní cesty.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané návrhy bezplatně zapůjčit na následnou výstavu či je zakoupit. Autorská práva zůstávají nedotčena s tím, že vyhlašovatel má přednostní právo na uzavření smlouvy o jejich využití.
Ostatní návrhy budou připraveny k vyzvednutí v sídle vyhlašovatele k 31.2.2006 – soutěžící se zavazuje vyzvednout si návrhy do 31.3.2006. Povinná dokumentace zůstane majetkem vyhlašovatele a bude archivována.

A na závěr snad již jen kontakt na vyhlašovatele :

Český národní podnik s.r.o.
Melantrichova 17
Praha 110 00
tel.: 221632480
e-mail: tradition@cnp.cz
kontaktní osoby : PhDr. Ivana Janouchová, sl. Eva Šmídková

 
 
 
TOPlist

 

 Webmaster