Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Hračky v EU - fakta a čísla

Sdružení evropských výrobců hraček (Toy Industries of Europe - TIE) je po reorganizaci a přestěhovalo se do nového sídla v Bruselu. V červenci vydaný nový tisk informací seznamuje odbornou veřejnost a také instituce EU o některých podrobnostech v oblasti výroby hraček, spotřebě a exportu této komodity především s ohledem na mezinárodní trh EU. V souvislosti se vstupem ČR a dalších států do EU považujeme za vhodné uveřejnit některé zajímavé údaje, aby odborná veřejnost měla potřebný přehled o trhu, na který budeme mít přístup.

Celkový objem produkce hraček a her v EU v rocee 2002 činil 4,600 miliard EUR (ve výrobních cenách).

V EU se angažuje v tomto odvětví 2 000 výrobců.

Je zaměstnáno 100 tisíc pracovníků. Z tohoto počtu 53 tisíc je přímo ve výrobě, 45 tisíc v distribuci, marketingu, prodeji a dalších službách. 5% podniků přesahuje obratem 40 milionů EUR, 80% má méně než 50 zaměstnanců.

Export z EU do ostatních zemí za hračky včetně videoher představuje objem 1,545 miliardy EUR (zvýšil se proti roku 2001 o 7,3%). USA patří k největším odběratelům (22,1%), druhým největším je Švýcarsko (14,3%).

Import ze států mimo EU je 9,003 miliard EUR (za hračky včetně videoher) a zvýšil se o 13,6% proti roku 2001. Asijské firmy patří k největším dodavatelům (87,8%), na Čínu připadá 62,5% dovozu.

V maloobchodních cenách reprezentuje trh EU 17,317 miliard EUR a v porovnání s rokem 2001 se zvýšilo 1,4%. Videohry mají podíl 26,6% na tomto obratu.

V roce 2002 se však 15 států EU reprezentovalo také vývozem, a to v těchto podílech:

Východní Evropa (Maďarsko, Polsko, ČR) 24,6%
Severní Amerika (USA, Kanada) 23,9%
Asie (Japonsko) 15,7%
Ostatní státy 9,9%
Ostatní Evropa (Švýcarsko, Norsko) 2,1%
Jižní Amerika 2,0%
Austrálie 1,8%

Export tradičních hraček představoval 83,2% a poklesl proti roku 2001 (87,8%), naproti tomu se srovnatelně zvýšil podíl videoher proti roku 2001 (12,2%) na 16,8%.
Import ze států mimo EU se proti roku 2001 zvýšil o 13,6% a činil 9,003 miliard EUR. Vysoký podíl připadá na videohry, tj. 27,4% z objemu importu. Podíl Japonska je 53,3%.

Není bez zajímavosti, které státy se umístily na trhu hraček a her v EU:

Asie (Čína, Japonsko, ostatní) 88,1%
Východoevropské státy 6,2%
Severní Amerika (USA, Kanada) 2,5%
Ostatní evropské státy 1,8%
Ostatní 1,4%

Podrobněji můžeme studovat objem dovozu států EU z tohoto přehledu:

SRN 24,8%
Velká Británie 22,5%
Holandsko 21,1%
Francie  8,4%
Itálie 7,3%
Španělsko 4,9%
Belgie / Lucembursko 4,2%
Dánsko 2,0%
Švédsko 1,6%
Řecko 1,1%
Rakousko 0,7%
Irsko 0,6%
Portugalsko 0,4%
Finsko 0,4%

Z údajů EUROSTAT dováží EU textilní hračky, konstrukční stavebnice, videohry, společenské hry, karnevalové oblečení a pomůcky, panenky a jejich doplňky.
Význam trhu hraček EU podtrhuje účast zahraničních výrobců na mezinárodním hračkářském veletrhu v Norimberku a růst nabídky, která převyšuje poptávku při poklesu spotřeby. Vykázané zvýšení o 1,4% může představovat inflaci, růst cen a také převod domácích měn na EURO. Spotřeba byla podrobněji sledována u pěti členských států EU – V.Británie, SRN, Itálie, Španělska a Francie. Stejným způsobem byla hodnocena i distribuce, kde je stále více než 1/3 soustředěna do specializovaných obchodů.
Do přehledu TIE byly zařazeny i demografické studie. Počet narozených v zemích EU byl v roce 2001 4 010 600 dětí, v roce 2002 klesl na 3 990 100 dětí. V EU je 63 milionů dětí. Podíl dětí do 14 let věku je 35%, od 5 do 9 let 32,9% a dětí pod 5 let věku 32,1%.
EUROSTAT počítá z celkového počtu dětí v EU podíly pro země: SRN 20%, V.Británie 18%, Francie 17,6%, Itálie 13,2%, Španělsko 9,3% a zbytek ostatní členské země.
Pozoruhodné jsou údaje, které se vztahují na budoucí členské země EU. Od 1. května 2004 započítá do statistik údaje ze zemí: ČR, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska a Slovinska, do budoucna ještě Rumunska a Bulharska. V těchto kandidátských zemích je údajně 18,6 milionů dětí ve věku do 14 let. Představuje to 29,5% dětské populace EU.
V roce 2002 byla propočítána spotřeba hraček a videoher 235 EUR na dítě. Podle závěru informační publikace zastupuje TIE zájmy 95% výrobců hraček a her EU, hájí jejich zájmy také u orgánů EU, podporuje rozvoj výroby a bezpečnost nabízených komodit. Předpokládáme, že v nejbližší době budou projednávány podmínky vstupu našich výrobců do EU. Dalším problémem bude zajišťování statistických dat a ostatních přehledů od příslušných institucí. Bezpečnost a testování hraček již odpovídá legislativě EU. Zástupce ČR je již řádným členem příslušné komise EU.

 

 

TOPlist

 

 Webmaster