Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


HRAČKOBRANÍ

I. ročník festivalu hračky z přírodního materiálu

Ve dnech 13. - 16. 7. 2006 proběhne na zámku v Kamenici nad Lipou letní festival zaměřený na propagaci české klasické hračky z přírodního materiálu, jehož pořadatelem je město Kamenici nad Lipou.
Festival se koná pod záštitou hejtmana kraje Vysočina RNDr. M. Vystrčila.

Upozorňujeme na odborný seminář a kulatý stůl tvůrců, výrobců a odborných institucí, který se uskuteční v pátek 14. července s tímto programem:
14.00 - 14.15 Úvodní slovo: Václav Kubát, předseda Sdružení pro hračku
a hru a Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, emeritní profesor Vyšší odborné a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově.
Příspěvky (po každém příspěvku následuje krátká diskuze):
14. 15 - 14.55
Ing., prom. prav. Karel Čada, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví:  "Průmyslově právní ochrana a hračky"
15.00 - 15.40
Ing. Ilona Pechová, vedoucí posuzovatel hračky, Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích: "Zkušební ústav lehkého průmyslu a hračky"
16.00 - 16.15
Karel Kobosil, ředitel Design centra ČR: "Design centrum ČR (DC ČR)"
16. 15 - 16. 45
Ing. Milan Kabát, projektový koordinátor DC ČR: "Program Design -program podpory pro malé a střední podnikání; doplnění přehledu soutěží pořádaných DC ČR". Volná diskuse k vybraným tématům (zamyšlení se nad tématy odborného setkávání se v rámci Hračkobraní, výhled do dalšího ročníku či ročníků, diskuse o náplni a smyslu Hračkobraní).

Zaslal dr. Jan Novotný, ředitel, Městské muzeum v Kamenici nad Lipou,
tel.: 565 434 168, 721 173 276, muzeum@kamenicenl.cz
Podrobné informace naleznete na:
http://www.uvucr.cz/akce/hrackobrani_2006.htm .

 

 
TOPlist

 

 Webmaster