Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Hračky nejen pro radost

V hračkářství asi jen málokdo očekává možný útok na zdraví našich ratolestí. Ne všechna autíčka a panenky jsou však bezpečené. Jak tedy poznáme ty, které hračky jsou pro děti vhodné? Čím se řídit při výběru hraček, aby rodiče mohli být v klidu, že jejich mrňousky nic neohrožuje? Odpoví vám Sdružení obrany spotřebitelů ČR.
Při výběru hraček, psacích a výtvarných potřeb pro děti je třeba přihlížet jednak k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek, které mohou být v materiálech obsaženy, jednak na zátěž pro životní prostředí, která vzniká při výrobě i likvidaci těchto materiálů.
Doporučení odborníků zní jasně:
- vybírejte výrobky s dlouhou životností a vyhýbejte se raději předmětům na jedno použití
- nekupujte výrobky v nadbytečných obalech
- vybírejte hračky s přihlédnutím k tomu, jak jejich užívání ovlivní samotné dítě
- nakupujte pouze v důvěryhodných prodejnách
- kupujte jen řádně označené výrobky
- dodržujte doporučení uvedená na obalu (týkající se věkové vhodnosti)
- při jakýchkoli pochybnostech se nebojte požádat prodavače o ujištění, že bylo vydáno prohlášení o shodě.
Hračky, ale i psací a kreslicí potřeby a modelovací hmoty pro děti také podléhají zákonu, a to č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Ten stanoví mimo jiné práva a povinnosti dovozců, výrobců a distributorů hraček. Na tento zákon navazují další prováděcí předpisy, které upřesňují kritéria pro hodnocení hraček. Mezi prováděcí předpisy patří nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky. V tomto nařízení se mimo jiné dočtete, co jsou a co nejsou hračky.
Výrobci nebo dovozci hraček musí před tím, než hračku uvedou na trh, zajistit její posouzení z hlediska bezpečnosti a nezávadnosti pro děti. Hračkám, které vyhoví všem zákonným požadavkům, je vydáno prohlášení o shodě. Prodavač je povinen na požádání předložit ujištění o tom, že bylo vydáno Prohlášení o shodě. Ujištění je prodejce povinen předložit nejpozději do dvaceti dnů (ovšem na náklady zákazníka).
Na obalu můžete najít dva typy log. Jednak je to značka shody tvořená písmeny CCZ, která potvrzuje, že výrobek vyhovuje požadavkům českých právních předpisů. Jestliže obal nese označení CE, znamená soulad hračky se směrnicí Evropské unie, která u nás byla přejata jako zmíněné nařízení vlády 171/1997 Sb.
Za přečtení jistě stojí i
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let č.84/2001 Sb.
Kterým materiálům pro hračky tedy dát přednost?
Nejčastějšími materiály, ze kterých se vyrábějí dětské hračky, jsou umělé hmoty, pak následují dřevo, kovy, papír a lepenka, látky, porcelán a keramika, barvy a laky. Při koupi hraček byste měli dbát na vhodnou volbu materiálů.
Rodiče, kteří chtějí své ratolesti vybrat tu nejvhodnější hračku, by měli dávat přednost přírodním materiálům, nekupovat hračky z PVC, sledovat, pro jak staré dítě je hračka určena a následně zvážit provedení hračky v závislosti na věku dítěte a účelu hračky.

   
TOPlist

 

 Webmaster