Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


Značky na hračkách nám pomáhají

Trh hraček je, stejně jako u jiných produktů, zaplaven výrobky nejrůznějšího původu a kvality. U nákupu hraček však musíme být zvláště obezřetní při jejich výběru. Je nutné sledovat nejenom jejich bezpečnost, zdravotní nezávadnost, ale také uvažovat o vhodném využití, vzhledem k věku a schopnostem dítěte.
Ačkoliv se mnoho spotřebitelů domnívá, že evropská legislativa stanovuje výrobcům a dovozcům povinnost zkoušet a hodnotit hračky nezávislou institucí, opak je pravdou. Veškerá odpovědnost za bezpečnost vyráběné hračky je na subjektu, který uvádí hračku na trh Evropské unie. Výrobci a dovozci sice hračky testují a mnohdy i certifikují, ale jak se ukázalo, ani tento způsob kontroly bezpečnosti hraček není dostatečně účinný. Při kontrolách Českou obchodní inspekcí bylo zjištěno, že kvalitní materiály, z nichž byly hračky vyrobeny pro účely testování v laboratoři, jsou pro sériovou výrobu nahrazovány cenově méně nákladnými a mnohdy bezpečnostně a zdravotně nevyhovujícími surovinami.
Řada institucí se proto snaží situaci zpřehlednit a usnadnit zákazníkům výběr. V současné době existují v České republice tři druhy symbolů označujících kvalitní a bezpečnou hračku. Je otázkou zda to není pro naší malou republiku mnoho. Co mají takto označené hračky společného a čím se liší. Společné a pro spotřebitele potěšitelné, je konstatování, že u všech označení je podmínkou, že hračka prošla nezávislou zkušebnou a je bezpečnostního hlediska nezávadná. Spotřebitel nemůže udělat chybu, pokud se rozhodne takto označené zboží zakoupit. Rozdíl je hlavně pro výrobce a dovozce v nákladech na její získání.

Správná hračka, vybráno odborníky.
Jako první začalo hodnotit v již v roce 1994 Sdružení pro hračku a hru a s odborníky z Pedagogické fakulty UK, Pedagogicko psycho-logické poradny a Asociace předškolní výchovy.
U přihlášeného výrobku je předpokladem, že prošel zkušebnou a je zdravotně nezávadný. Odborná komise se zabývá zejména její vhodností pro rozvoj dítěte s ohledem na jeho věk. Celkem bylo za 15 let oceněno 120 hraček, nebo jejich souprav. Zájemci o značku předkládají hodnocený vzorek, spolu s certifikátem a poplatkem 200 Kč.

Česká kvalita, bezpečná a kvalitní hračka
Správcem značky je Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích který ji posuzuje jako nezávislý inspekční orgán, u hraček se hodnotí kromě bezpečnosti i kvalita výrobku, tzn. že takto označená hračka není pouze "na jedno použití". Navíc se sleduje i spokojenost prodejců a uživatelů s výrobkem pomocí dotazníku.
Podrobnosti jsou na webových stránkách www.zulpcb.cz . Poplatek je 1500,- Kč za používání značky (jednorázově na dobu 3 let), 10 500,- Kč za kontrolu inspekčním orgánem, Sdružením pro cenu ČR za jakost (jednorázově na dobu 3 let), registrační poplatek 300,- Kč.
Pokud je nutné hračky zkoušet, pak zaplacení nákladů na zkoušky.
Značka se uděluje od roku 2006 kdy ji získala Moravská ústředna Brno na sadu textilních postaviček z televizních pořadů, v roce 2008 získala ocenění firma DINO TOYS na téměř celý sortiment svých výrobků : puzzle, kubusy, společenské hry a na některé z dovozových výrobků řady Dino Baby (textilní hračky pro nejmenší). Dohromady cca 500 výrobků.

Bezpečné hračky
Tuto značku uděluje Institut pro testování a certifikace ve Zlíně. Značka působí v České republice 3 roky a od začátku roku 2008 je také součástí programu Česká kvalita, kontroluje stabilitu stálosti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti hračky v dlouhodobém horizontu. Původ značky je v Itálii (Institut pro bezpečnost hraček) a používá se současně v několika evropských zemích. Značka je udělována formou licence a ta se vztahuje na konkrétní hračku, nebo sérii hraček. Získání licence předchází obsáhlé hodnocení hračky, které by mělo zajistit vysokou pravděpodobnost bezpečnosti a nezávadnosti všech hraček od certifikovaného typu po celou dobu platnosti licence.
Cena za značku je 5 000 Kč za jeden kus, 10 000 Kč za 2-10 kusů, skládá se z nákladů za následující činnosti : Přezkoumaní technické dokumentace, převzetí dříve provedených výsledků zkoušek, provedení rozdílových zkoušek, vydání závěrečného protokolu, počáteční inspekce u výrobce vztahující se k certifikovaným výrobkům, vydání certifikátu typu, kontrolní činnost v rámci dohledu nad stabilitou jakosti a roční koncese na užívání značky.
Všechny vydané certifikáty na Bezpečnost hračku jsou veřejně dostupné v databázi kterou najdete zde .
Žluté Logo lze v současnosti najít na přibližně 1500 výrobcích od cca 10 firem.

A jak je tomu v zahraničí?
S podobnými problémy se potýkají i ostatní země. Například na největším evropském trhu hraček v Německu přestavuje přes 80% prodaných hraček dovoz z Číny. Spotřebitelům se doporučují zejména prověřené hračky, které získaly ocenění Hračka roku (Spiel des Jahres) s nimiž se můžeme seznámit zde .

Další podobnou cenou je německá cena Deutschen Spielpreis udělované vydavatelstvím Friedhelm Metz, oceněné výrobky najdeme na www.deutscherspielepreis.de Podobné ocenění udělují také v sousedním Rakousku jako pod názvem Spiel der Spiele, prezentované zde .

Značku „Spiel gut“ uděluje již 50 let německý svaz stejného jména, podrobnosti jsou opět na stránkách svazu, které najdete zde .
Cenou spotřebitelů je pak značka Goldene Schaukelpferd, přehled oceněných najdete zde.


Co je možné obecně poradit rodičům a ostatním spotřebitelům nakupujícím hračky. V první řadě se zajímat o původ zboží. Tam kde se výrobce a dovozce skrývá v anonymitě je vždy nebezpečí jak závadnosti tak i problémů při reklamacích. Dalším pravidlem je nekupovat nejlevnější výrobek. Zejména na dováženém asijském zboží požadují všichni minimální cenu a tím logicky nutí výrobce používat nejlevnější materiály i výrobní postupy, bez ohledu na bezpečnost. U hraček, určených pro děti bychom neměli šetřit za cenu jejich poškozeného zdraví.

 
TOPlist

 

 Webmaster