Udělejte si větrník - Udělej sám

 
Úvod
Zprávy a zajímavosti
Veletrhy
Nebezpečné hračky
Udělejte si sami
Obsah - stránky
SHH
Kontakt

Nastavte si nás jako domovskou stránku


XVI. ročník udělování symbolu Správná hračka

Označení Správná hračka – vybráno odborníky (založeno 1994) je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Odlišuje se od značek „Bezpečná a kvalitní hračka“ nebo „Bezpečná hračka“. Osvědčení o technické a zdravotní způsobilosti je jednou z podmínek přijetí k posouzení, ale hračky označené jako „Správná hračka – vybráno odborníky“ oceňují navíc estetické a především výchovné kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž absence naopak i jinak bezpečnou a zdravotně nezávadnou hračku znehodnocuje. Cílem projektu je podpora prodeje dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci.

Hodnotitelská odborná porota bude pracovat v tomto složení:
Mgr. Věra Borková (Integrovaná mateřská škola Opletalova, Praha 1)
PhDr. Jaroslava Cardová (Asociace předškolní výchovy)
Lenka Černá, dětská psycholožka (Pražská ped.-psych. poradna)
MUDr. Martin Gregora (pediatr)
PhDr. Helena Koenigsmarková (Uměleckoprůmyslové muzeum Praha)
PhDr. Jana Kropáčková, PhD. (Pedagogická fakulta UK Praha)
prof. Václav Kubát (UVU ČR / Asociace hračka a SHH)
Mgr. Iva Lacinová (Asociace předškolní výchovy)
PhDr. Iva Macháčková (speciální pedagog)
Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. (PedF UK Praha)
Mgr. Ludmila Šprachtová, Fakultní mateřská škola, Praha 8)
Tajemníkem poroty je Ing. Jiří Šťastný (SHH)

Předmětem hodnocení jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty, které jsou dostupné v České republice, přihlášené výrobci, dovozci nebo prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; přihlásit lze i prototypy určené k pozdější výrobě.

Kritéria hodnocení:
1. Kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení…)
2. Uživatelský komfort ( vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému
užití, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu…)
3. Design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk…)
4. Originalita výrobku (novinka v kolekci, patent, chráněný vzor…)
5. Pedagogicko-psychologické hodnocení (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, pro dětská zařízení…)

Jak se přihlásit?
Firmy i jednotlivci, kteří mají zájem o hodnocení svého výrobku, zašlou s označením „SPRÁVNÁ HRAČKA“ na adresu Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 vzorek a kvalitní fotografii (nebo fotografie v běžných formátech na CD) a v příloze uvedou údaje:
1. Jméno, název firmy, adresa, kontaktní osoba, která může podat další informace (telefon, e-mail)
2. Nnázev výrobku
3. Jméno a adresu výrobce v případě, že se jedná o dovoz
4. Jméno designéra (je-li znám)
5. Stručný popis, rozměry, použitý materiál
6. Kopie schvalovacího dokumentu - certifikát, prohlášení (osvědčení o technické a zdravotní způsobilosti, nevyžaduje se u prototypů a individuální případně kusové tvorby)
7. Popis herního využití
8. Další důležité informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.)
Přihlášku doplňte souhlasem s tím, že ihned po vyhlášení výsledků a ukončení prezentace ve škole na Sokolovské ulici 182 v Praze jeden exemplář oceněné práce převezme formou výpůjčky podle platných předpisů Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze pro prezentaci v rámci V. ročníku Kamenického hračkobraní na zámku v Kamenici nad Lipou v červenci 2010.
Účastnický poplatek za přihlášený výrobek je 200,-Kč. Peníze zašlete na účet SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25,
účet č. 1934889389/0800, var. symbol 960600. Kopii výpisu – potvrzení o platbě přiložte k přihlášce.

Termín přihlášky a předání hračky (herního předmětu):
Přihlášky je možné podávat a přihlášené předměty zasílat nebo předávat ihned po zveřejnění této výzvy přímo nebo po dohodě s PhDr. Jaroslavou Cardovou (604 259 720, asociacepv@seznam.cz
 Asociace předškolní výchovy, Fakultní mateřská škola, Sokolovská
182, 180 00 Praha 8) do středy 21. října 2009.
Doporučujeme předání hraček a herních předmětů co nejdříve, nejpozději 14 dnů před uvedeným termínem, protože hodnocení poroty předchází prověrka herního využití: hračka je dána k dispozici dětem v mateřské škole či jiném spolupracujícím zařízení, výsledek zkoušky je protokolován a je jedním z podkladů pro jednání poroty.

Hodnocení, ocenění a prezentace:
Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty 22. října 2009. Výsledky budou zveřejněny na Salonu hraček, který se uskuteční v pátek 23. října 2009 v době od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin na fakultní mateřské škole, Sokolovská 182, 180 00 Praha 8.
Přihlašovatel, jehož herní předmět vyhoví požadavkům, získá osvědčení o tom, že hračka splňuje kriteria pro hodnotnou hru a oprávnění označovat výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“.
Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským školám a jiným zařízením. Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány na výstavách, přehlídkách a odborných konferencích podle vzájemné dohody pořadatelů a výrobců.
Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na webových stránkách pořadatelů a v podzimním čísle časopisu Svět hraček a budou prezentovány na následujícím V. ročníku Kamenického hračkobraní.

Sekretariát soutěže:
Sdružení pro hračku a hru, Ing. Jiří Šťastný
SČMVD, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Tel.: 224 109 421, 773 278 998
Fax: 224 230 319
E-mail: stastny@scmvd.cz
 

 
TOPlist

 

 Webmaster